Kursy energetyczne SEP

Celem szkoleń jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją wydającą uprawnienia energetyczne:

  • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne (Grupa 1)
  • urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłając i zużywające ciepło (Grupa 2)
  • urządzenia, instalacje i sieci gazowe (Grupa 3)

Po ukończonym szkoleniu i pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia energetyczne) ważne 5 lat od daty wystawienia. 

Zakład Kształcenia Specjalistycznego BHP i Ochrony Środowiska
mgr inż. Aleksandra Świętek

ul. Ks. S.Marciniaka 7/4 64-100 Leszno
tel. 695 807 877

e-mail: biuro@lesznobhp.pl