Kurs obsługi kos spalinowych

Szkolenie przeznaczone dla osób wykonujących prace porządkowe wykaszania trawy bądź podkaszania trawników, terenów zielonych, parków itp. Celem kursu jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Zakład Kształcenia Specjalistycznego BHP i Ochrony Środowiska
mgr inż. Aleksandra Świętek

ul. Ks. S.Marciniaka 7/4 64-100 Leszno
tel. 695 807 877

e-mail: biuro@lesznobhp.pl