Kurs obsługi pilarek mechanicznych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe przycinania gałęzi i dorywczego wycinania drzew i krzewów na terenach zielonych, rekreacyjnych, parkowych, placach budowy, itp. 
Po odbyciu kursu kandydat wykonywać może również samowyrób drewna w Lasach Państwowych. 
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi pilarek mechanicznych oraz do bezawaryjnej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Zakład Kształcenia Specjalistycznego BHP i Ochrony Środowiska
mgr inż. Aleksandra Świętek

ul. Ks. S.Marciniaka 7/4 64-100 Leszno
tel. 695 807 877

e-mail: biuro@lesznobhp.pl