Ewolucja oznacza ciągłe udoskonalanie pod każdym względem, aż w końcu we wszystkim będziemy najlepsi.

Deepak Chopra

Szkolenia wstępne

Szkolenia wstępne i stanowiskowe

Okresowe BHP dla Pracowników

Pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Okresowe BHP dla Pracodawców

Pracodawców i osób kierujących pracownikami

Pracodawców pełniących zadania służby BHP

PPOŻ

Z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Z ochrony przeciwpożarowej

Seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy

Pierwsza Pomoc

Kurs udzielania pierwszej pomocy

Instruktaż Stanowiskowy

Metodyka prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy

Zakład Kształcenia Specjalistycznego BHP i Ochrony Środowiska
mgr inż. Aleksandra Świętek

ul. Ks. S.Marciniaka 7/4 64-100 Leszno
tel. 695 807 877

e-mail: biuro@lesznobhp.pl