Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach administracyjno-biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.
Miejsce i termin - do uzgodnienia
Czas trwania - minimum 8 godzin lekcyjnych
Forma - seminarium lub samokształcenia kierowanego (e-learning)
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych

Szkolenia z zakresu bhp przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 3 lata. w wypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinny odbywać się co rok. 
Miejsce i termin - do uzgodnienia
Czas trwania - minimum 8 godzin lekcyjnych
Forma - instruktaż
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. 
Miejsce i termin - do uzgodnienia
Czas trwania - minimum 16 godzin lekcyjnych
Forma - kurs, seminarium lub samokształcenia kierowanego (e-learning)
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Zakład Kształcenia Specjalistycznego BHP i Ochrony Środowiska
mgr inż. Aleksandra Świętek

ul. Ks. S.Marciniaka 7/4 64-100 Leszno
tel. 695 807 877

e-mail: biuro@lesznobhp.pl