Musisz nauczyć się zasad gry. A potem grać lepiej niż wszyscy inni.

Albert Einstein

Usługi

  • obsługa BHP (jako służba BHP lub jako specjalista ds. BHP spoza zakładu),
  • opracowanie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (instrukcje, tabele, normy),
  • prowadzenie dochodzeń powypadkowych oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,
  • dokonywanie analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • analiza stanu BHP w zakładach pracy,
  • opracowywanie i wykonywanie dokumentacji przeciwpożarowej tj. plany ewakuacji, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
  • opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.

Zakład Kształcenia Specjalistycznego BHP i Ochrony Środowiska
mgr inż. Aleksandra Świętek

ul. Ks. S.Marciniaka 7/4 64-100 Leszno
tel. 695 807 877

e-mail: biuro@lesznobhp.pl