Kurs operatorów wózka jezdniowego (widłowego)

Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami. 

Rodzaje kursów z zakresu obsługi wózków jezdniowych

Naładowne, ciągnikowe, unoszące

Podnośnikowe prowadzące oraz zdalnie sterowane

Podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

Podnośnikowe specjalizowane

Zakład Kształcenia Specjalistycznego BHP i Ochrony Środowiska
mgr inż. Aleksandra Świętek

ul. Ks. S.Marciniaka 7/4 64-100 Leszno
tel. 695 807 877

e-mail: biuro@lesznobhp.pl