hd hakowy

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku hakowego, podsuwnicowego. Słuchacze którzy ukończą szkolenie otrzymują Zaświadczenie wydawane na podstawie §6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz.216).