hd kosa spalinowa

Szkolenie przeznaczone dla osób wykonujących prace porządkowe wykaszania trawy bądź podkaszania trawników, terenów zielonych, parków itp. Celem kursu jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.