hd pilarka

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe przycinania gałęzi i dorywczego wycinania drzew i krzewów na terenach zielonych, rekreacyjnych, parkowych, placach budowy, itp.
Po odbyciu kursu kandydat wykonywać może również samowyrób drewna w Lasach Państwowych.
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi pilarek mechanicznych oraz do bezawaryjnej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.