hd sep

Celem szkoleń jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją wydającą uprawnienia energetyczne:

  • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne (Grupa 1)
  • urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłając i zużywające ciepło (Grupa 2)
  • urządzenia, instalacje i sieci gazowe (Grupa 3)

Po ukończonym szkoleniu i pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia energetyczne) ważne 5 lat od daty wystawienia.