• obsługa BHP (jako służba BHP lub jako specjalista ds. BHP spoza zakładu),
  • opracowanie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (instrukcje, tabele, normy),
  • prowadzenie dochodzeń powypadkowych oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,
  • dokonywanie analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • analiza stanu BHP w zakładach pracy,
  • opracowywanie i wykonywanie dokumentacji przeciwpożarowej tj. plany ewakuacji, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
  • opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.